Toetsweergave

Lees onderstaande tekst goed door en beantwoord de vragen in de rechterkolom. 


(S)taken van leerkrachten

Protest
(1)   Het zal je niet ontgaan zijn, er heerst grote ontevredenheid onder een aanzienlijk deel van de leerkrachten. Laatst ontaardde dit in een kolossale staking waarbij veel schooldeuren voor één dag op slot bleven. Kinderen kregen deze dag noodgedwongen vrij en een enorme groep meesters en juffen zette koers richting Den Haag om in het Zuiderpark te protesteren.

Wat is er aan de hand?
(2)   Leerkrachten hebben natuurlijk een wereldbaan. Lesgeven aan jonge kinderen is een belangrijke en leuke taak. De afgelopen jaren echter is het takenpakket nogal fors gegroeid. Veel leerkrachten raken daarom overbelast want behalve lesgeven, moeten ze ook akkefietjes oplossen en een enorme administratieve berg wegwerken. Samengevat wil het gros van de leerkrachten méér geld en minder werkdruk. Ze willen genoeg tijd hebben om leerlingen extra te kunnen helpen als dat nodig is. Leerkrachten die het werk hebben neergelegd, zorgen daarmee voor landelijke aandacht en hopen dat politici tegemoet komen aan hun wensen. Door fanatiek actie te voeren, hopen juffen en meesters dat er sneller gehandeld gaat worden.

Administratie
(3)   Leerkrachten klagen voornamelijk over de administratie, die zeeën van tijd kost. Je krijgt een indruk als je de map van een leerkracht bekijkt. Hierin staan vaak de lessen, maar ook planningen, afspraken, overzichten, handelingsplannen, roosters, tabellen en andere indelingen. Ook stapelt het nakijkwerk zich snel op. De resultaten worden nauwkeurig bijgehouden om er vervolgens drie keer per jaar rapporten van te maken. Hierop volgen de oudergesprekken, daarvan moeten de gespreksonderwerpen natuurlijk worden genoteerd en de gemaakte afspraken worden nageleefd. Om alles op orde te houden, werken veel leerkrachten na werktijd noodgedwongen langer door.

Lessen
(4)   Lesgeven, dat is wat veel leerkrachten het liefst de hele dag doen. Dat wordt nagenoeg altijd gedaan volgens een bepaalde methode. Zo rekenen veel kinderen met de methode Wereld in Getallen of Pluspunt. Om goede lessen te blijven geven, volgen veel leerkrachten cursussen, trainingen en workshops. Na een aantal jaren wordt de methode vervangen. Dit is fijn voor veel leerlingen, net als voor veel leerkrachten, maar het kost wel veel tijd om écht goed te leren werken met een nieuwe methode.

Projecten en vieringen
(5)   In het basisonderwijs wordt er volop aandacht besteed aan nationale vieringen, herdenkingen en projecten. Kijk maar eens hoe een school eruit ziet rond de sinterklaasperiode, net voor Kerstmis of tijdens de Kinderboekenweek. Ook is er aandacht voor Pasen, Vader- en Moederdag, dierendag, Halloween, carnaval en Koningsdag. Een school zonder verjaardagen of sportdagen, het lijkt bijna ondenkbaar!

Salaris
(6)   Bij veel werkzaamheden van leerkrachten gaat het vaak om ‘liefdewerk oud papier’. Met andere woorden, het wordt gedaan uit liefde voor het vak, maar men ziet het niet terug in het salaris. Wat door leerkrachten in het basisonderwijs krom wordt gevonden is dat het salaris van docenten op de middelbare school wél een stukje hoger ligt. Daarom wordt er nu een beroep gedaan op de regering in Den Haag. Maar wat blijkt? Hordes verpleegkundigen en politieagenten staan ook in de rij voor een salarisverhoging…

 

 

Vragen

Vraag 1 / 20

Wat voor soort tekst is dit vooral?

 • een informatieve tekst
 • een instructie
 • een recensie
 • een verslag

Door welk woord kun je ‘aanzienlijk’ het best vervangen in alinea 1?

 • kritisch
 • bekend
 • groot
 • statig

Wat betekent ‘kolossale’ in alinea 1?

 • goed georganiseerde
 • vriendschappelijke
 • vrij kleine
 • erg grote

Wat werd er volgens de tekst onlangs in het Zuiderpark georganiseerd?

 • een demonstratie
 • een presentatie
 • een toernooi
 • een festival

Welke twee zaken willen leerkrachten graag volgens de tekst?

 • Minder werkdruk en meer geld
 • Minder geld en meer werkdruk
 • Meer werk en meer werkdruk
 • Minder werk en meer geld

Waar klagen leerkrachten vooral over volgens de tekst?

 • een oneerlijk salaris
 • erg kritische ouders
 • de hoge werkdruk
 • de administratie

Welk woord past het best bij protest?

 • demonstreren
 • demonteren
 • confronteren
 • controleren

Wat is de beste omschrijving van staken?

 • Het neerleggen van de werkzaamheden
 • Het verzamelen in een groot park
 • Het sluiten van de schooldeuren
 • Het vragen om meer begrip

Welk woord past het meest bij de betekenis van administratie?

 • gekkenwerk
 • papierwerk
 • nachtwerk
 • huiswerk

Wat gebeurt er bijna zeker als leerkrachten staken?

 • Dan krijgen leerkrachten minder administratie
 • Dan krijgen de kinderen noodgedwongen vrij
 • Dan krijgen leerkrachten meer vrije tijd
 • Dan krijgen leerkrachten meer salaris

Welk weetje past het best bij deze tekst?

 • Er wordt gemiddeld 8 uur aan taal en lezen gewerkt per week
 • Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs
 • 1 op de 4 leerkrachten raakt een keer overspannen
 • 3 op de 20 leerkrachten is een man

Waarnaar verwijst ‘er’ in alinea 3?

 • de resultaten
 • de leerlingen
 • de rapporten
 • de scholen

Wat is de beste samenvatting van alinea 4?

 • De meeste methodes worden na een paar jaar vervangen
 • De meeste lessen worden gegeven volgens een methode
 • Het kost veel tijd om goede lessen te blijven geven
 • Meesters en juffen krijgen vaak zelf ook nog les

In welke alinea zou de Nationale Voorleeswedstrijd het meest waarschijnlijk genoemd kunnen worden?

 • alinea 3
 • alinea 4
 • alinea 5
 • alinea 6

In welke alinea zou een nieuwe taalmethode het meest waarschijnlijk genoemd kunnen worden?

 • alinea 3
 • alinea 4
 • alinea 5
 • alinea 6

In welke alinea zou het registreren van een flinke ruzie het meest waarschijnlijk genoemd kunnen worden?

 • alinea 3
 • alinea 4
 • alinea 5
 • alinea 6

Waarom zou de demonstratie in Den Haag georganiseerd zijn?

 • Daar zijn veel parkeerplekken
 • Daar is een groot park
 • Daar zijn veel scholen
 • Daar zit de regering

Wat wordt er met ‘hordes’ bedoeld in alinea 6?

 • stapels
 • vooral
 • enkele
 • rijen

Welk woord past het best bij ‘liefdewerk oud papier’?

 • liefdadigheidswerk
 • achterwerk
 • knoeiwerk
 • proefwerk

Welke conclusie kun je trekken uit de laatste zin?

 • Verpleegkundigen en politieagenten zijn evenmin tevreden over hun salaris
 • Verpleegkundigen en politieagenten doen ook leuk en belangrijk werk
 • Er zijn veel verpleegkundigen en politieagenten in Nederland
 • Verpleegkundigen en politieagenten staken ook regelmatig