Toetsweergave

De betekenis van een woord is gegeven. 

Kan jij de omschrijving aan het juiste woord koppelen?

Succes!

 

Vragen

Vraag 1 / 10

Een verbinding in een weg over een water, over een andere weg of een dal noem je een …

 • brug
 • dijk
 • dam
 • sluis

Een lange brug over een weg, een dal, een rivier of iets anders noem je een …

 • aquaduct
 • viaduct
 • polder
 • tunnel

Een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen de mens de waterstand kan regelen, noem je een …

 • tunnel
 • polder
 • dijk
 • dam

Een (meestal) afsluitbare doorgang in een muur noem je een …

 • dam
 • dijk
 • tunnel
 • poort

Een plaats waar een rivier over een weg of dal wordt geleid, noem je een …

 • aquaduct
 • viaduct
 • tunnel
 • sluis

Een weg onder de grond door, of door een berg, noem je een …

 • poort
 • polder
 • tunnel
 • brug

Een hoge wal langs een rivier of de zee om het land droog te houden, noem je een …

 • dam
 • dijk
 • poort
 • tunnel

Een met deuren afsluitbaar gedeelte tussen wateren met een verschillende hoogte noem je een …

 • polder
 • tunnel
 • viaduct
 • sluis

Een lange, smalle verhoging van de grond om water tegen te houden, noem je een …

 • dam
 • dijk
 • sluis
 • polder

Een boot waarmee mensen en voertuigen worden overgezet, noem je een …

 • sluis
 • pond
 • pont
 • ponton